Karleby områdeskarta

Edu+Job2021 Kokkola

Edu+Job monteralternativ, Karleby

  • Plats längs väggen 2x2m (inkl. matta, elanslutning och B2 bord) - 690 €
  • Plats längs väggen 3x2m (inkl. matta, elanslutning och B2 bord) - 720 €
  • Färdigmonter 2x2m (inkl. väggar, matta, elanslutning och B2 bord) - 750 €
  • Färdigmonter 3x2m (inkl. väggar, matta, elanslutning och B2 bord) - 850 €
  • Skräddarsydd monterlösning enligt ert behov (Projektansvariga tar kontakt) 
Nayttokuva 2019 09 11 kello 10.27.3