Vasa områdeskarta

Edu+Job2021 Vaasa 2

Edu+Job monteralternativ, Vasa

  • Plats längs väggen 2x1,5m (inkl. elanslutning och B2 bord) - 690 €
  • Plats längs väggen 3x1,5m (inkl. elanslutning och B2 bord) - 720 €
  • Färdigmonter 2x1,5m (inkl. väggar, elanslutning och B2 bord) - 750 €
  • Färdigmonter 3x1,5m (inkl. väggar, elanslutning och B2 bord) - 850 €
  • Skräddarsydd monterlösning enligt ert behov (Projektansvariga tar kontakt)
Nayttokuva 2019 09 11 kello 10.27.3